Naturen omkring gruberne
frontbanner.jpg

Naturen omkring

Naturen omkring

Det er ikke kun flagermusene, der er fredet ved Mønsted Kalkgruber. Også naturen omkring er noget helt specielt, så husk at få naturen helt tæt på, på vores natursti.

Når du besøger os, træder du ind på et af de i alt 287 Natura 2000 områder, der er i Danmark. Natura 2000 skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter i EU. Ved kalkgruberne er det både naturtypen, flagermusene og andre truede arter, vi skal passe på.

På naturstien, der er ca. 1 km., kan du, udover at se de store jordfaldshuller ovenfra, opleve fredet kalkoverdrev, se søen i det gamle åbne kalkbrud, gå på affaldsbjerget af flint og lære mere om den kritisk truede og meget sjældne plante Kratsnerren, der vokser på området.

Naturstien kan tilgås hele året, også når gruberne er lukket.

Vi gør opmærksom på at stien ikke egner sig til klapvogne mm.

Læs meget mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside - Natura 2000 (mst.dk)