Flagermus
frontbanner.jpg

Flagermusene i Mønsted Kalkgruber

Flagermus i gruberne

Flere end 10.000 flagermus overvintrer i gruberne fordi Mønsted Kalkgruber er et optimalt vinterhabitat for det lille pattedyr pga. den konstante temperatur på 8 grader og høje luftfugtighed på 98%.  

De fem arter af flagermus, der har Mønsted Kalkgruber som vinterhabitat, er alle små flagermus på størrelse med en knyttet hånd eller mindre. De vejer ikke mere end 5 – 25 g og kan være svære at få øje på. De fem arter er: Vandflagermus, Damflagermus, Frynseflagermus, Brandts Flagermus og Langøret flagermus. På arealet mellem administrationen og Kalkværket kan du lære meget mere om de fem arter i vores udendørsudstilling.

Flagermusene er fredet og må ikke forstyrres i deres vinterhi. Derfor kan du som gæst ikke besøge Mønsted Kalkgruber fra 1. nov. – medio marts. På den måde sikrer vi de bedst mulige overvintrings- og overlevelsesvilkår. 

SAMARBEJDE MED AARHUS UNIVERSITET

Mønsted Kalkgruber modtog i 2022 en projektbevilling fra Miljøstyrelsens pulje "ekstra jagttegnsmidler". Projektet har til formål at øge vores viden omkring flagermusenes aktivitet ved at udvide det nuværende tællesystem med fotoidentifikation. Med den øgede overvågning håber vi at kunne sætte tal på bestanden af hver af de enkelte arter som overvintre i gruberne. Projektet gennemføres i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og frivillige fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening i Viborg.

Du kan læse mere om optællingen i rapporten fra Aarhus Universitet her.

DERFOR ER RO VIGTIGT NÅR FLAGERMUSENE ER I VINTERHI

Når flagermusene sætter sig i revner og sprækker i de underjordiske gange for at gå i vinterhi, tilpasser de kropstemperaturen efter omgivelserne. I Mønsted Kalkgruber skruer de temperaturen ned fra de sædvanlige 38 grader til kun 8 grader, hvilket er den temperatur der er året rundt i de gamle minegange. Flagermusene kan på denne måde køre på "lavt blus" hele vinteren og derved bruge mindst mulig energi. Åndedrættet reduceres, hjerterytmen bliver langsommere og forbrændingen nedsættes, så de hele vinteren kan leve af de fedtreserver, der er opbygget af alle de insekter de har spiste hele sommeren.

Hvis flagermusene forstyrres i løbet af deres vinterhi, kan kropstemperaturen hæves i løbet af få minutter. Det kræver dog et stort energiforbrug og må helst ikke ske i løbet af vinteren, da flagermusene så løber tør for brændstof og kan risikere at dø.

I de første vintermåneder gemmer de fleste flagermus sig i grubegangene. Som foråret nærmer sig og de fleste flagermus har været ude for at se, om det stadig er vinter eller foråret er på vej, hænger de alle på vægge og lofter i gruberne for at afvente forårets komme.

Om sommeren lever hunnerne sammen i kolonier, hvor de føder deres unger, men allerede i løbet af august mødes flagermusene igen ved Mønsted Kalkgruber, hvor de parrer sig, før de igen går i vinterhi.

FLAGERMUSTÆLLER

Hvis du selv vil følge med i hvor mange flagermus, der er i kalkgruberne lige nu, kan du se vores flagermustæller lige her.

 

Flagermus generelt

Flagermus 5 arter