Om Mønsted Kalkgruber
frontbanner.jpg

Om os

Mønsted Kalkgruber er en selvejende institution som blev etableret i 1997. Formålet er at drive og udvikle formidlingsvirksomhed, der fortæller om stedets geologiske, biologiske og kulturelle historie.

Mønsted Kalkgruber er verdens største menneskeskabte kalkgruber med store grotter, rislende vandløb og underjordiske søer. Det siges, at der løber hele 60 km. gange i området. I Mønsted Kalkgruber kan man færdes på 4 km. gange, hvoraf de 2 km. er oplyst.

Mønsted Kalkgruber er overvintringssted for over 10.000 flagermus. Af hensyn til deres dvaletid er kalkgruberne lukket i vinterhalvåret fra den 1. november til den 1. april. 

I perioden fra den 1. april til den 31. oktober er der åbent alle dage og på det 14 ha. store område kan du bl.a. opleve:

  • Kalkgrubernes dygtige guider; i weekender og skoleferier fortæller de om stedets spændende historie, flagermus og de mennesker, som har arbejdet i gruberne. 
  • Kalkværket; Danmarks ældste industribygning i træ, hvor kalken blev brændt helt frem til 1980. Kalkværket er en fredet bygning og står i dag som et museum med en spændende fortælling om hårdt arbejde og tidlig industrihistorie 
  • Multimedieshow i grube-biografen; et flot film om geologi, danmarkshistorie og industrihistorie. 
  • Et Natura 2000 område omkranser Mønsted Kalkgruber. En sjælden og bevaringsværdig natur, som du ikke oplever andre steder.