Praktisk information
Dit besøg - Åbningstider og priser

Parkering

Parkering - Mønsted Kalkgruber

Der er gratis parkering til både privatbiler og busser. Du ankommer via Kalkværksvej, hvorfra der er god plads til parkering. På dage med mange besøgende er der også mulighed for at parkere på modsatte side af vejen.

BEMÆRK: Der er ingen lader til el-biler på området.