Naturen omkring gruberne
frontbanner.jpg

Green Attraction og ESG

NATURA 2000, grønne tiltag og bæredygtighed i Mønsted Kalkgruber.

Mønsted Kalkgruber er en betydende attraktion i Viborg Kommune og Region Midtjylland med næsten 100.000 gæster i perioden april til oktober. Gæsterne repræsenterer mange nationaliteter fordelt med ca. 75% fra Danmark og 25% fra primært Europæiske lande.

I Mønsted Kalkgruber er verdensmål, bæredygtighed og naturbevarelse en del af vores identitet og strategi.

Vi er lokaliseret i et NATURA 2000-område og vi tager de nødvendige tiltag for at beskytte både miljøet og naturen i forbindelse med vores daglige drift og aktiviteter.

Bevarelse af vores naturarv ligger os på sinde for både nuværende og fremtidige generationer. Derfor er det vores mål at drive Mønsted Kalkgruber på en måde, der respekterer både naturen, miljøet og vores kulturelle arv.

Green Attraction certificering:

I Mønsted Kalkgruber forventer vi at blive certificeret som Green Attraction i 2024. hvilket understreger vores engagement i miljøvenlig drift og bæredygtige initiativer.

Certificeringen dokumenterer vores indsats for at opfylde strenge miljøkrav, herunder bæredygtig håndtering af ressourcer.

Det vi gør:

  • Vi opfylder kriterierne for Green Attraction.
  • Vi energioptimerer og arbejder med automatisk slukning af bl.a. lys.
  • Vi køber grøn- og klimavenlig strøm.
  • Vi har jordvarme.
  • Vi arbejder på at nedbringe affald, reducere madspild og sikre genbrug.
  • Vi stiller krav til vores leverandører i forhold til, at de skal levere en tilfredsstillende dokumentation vedr. miljø og klimaaftryk.
  • Vi sorterer madaffald og sikre at madrester sendes til DAKA-refood hvor det omdannes til biogas.
  • Vi plejer NATURA 2000-området med det formål at øge biodiversiteten.

Gennem disse tiltag forpligter Mønsted Kalkgruber sig til ikke kun at bevare vores unikke historiske og naturlige område, men også at være en foregangsfigur i bestræbelserne på at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Hvad er Green Attraction?

Green Attraction er en certificering til danske attraktioner som skal sikre bæredygtige praksisser, samtidig med at det gør det lettere for besøgende at identificere steder, der engagerer sig i bæredygtighed.

Attraktioner, der ønsker at opnå Green Attraction-certificering, skal leve op til en række strenge miljømæssige standarder, herunder reduktion af madspild, fremme af genanvendelse, nedsættelse af energi- og vandforbrug samt effektiv affaldssortering.

Certificeringen kræver løbende overvågning og en vedvarende indsats for at implementere nye bæredygtige tiltag for at sikre, at de certificerede attraktioner fortsat opfylder de nødvendige kriterier.