Ejerforhold Mønsted Kalkgruber
frontbanner.jpg

Ejerforhold

Området ved Mønsted Kalkgruber er ejet af Naturstyrelsen. Den daglige drift og vedligehold varetages af Den Selvejende Institution Mønsted Kalkgruber. 

Naturstyrelsen erhvervede området i 1997, efter at gruberne, i en årrække havde været åbnet for besøgende, var blevet lukket af den daværende ejer.  Danmarks Naturfredningsforening rejste en fredningssag med henblik på genåbning og løsningen blev, at staten erhvervede gruberne, kalkværksbygningen og ca. 14 ha jord omkring. Hermed blev hele spektret af interesser som knytter sig til området sikret.

Du kan læse mere om området på Naturstyrelsen hjemmeside:

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/moensted-kalkgruber/  

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/driftsplaner-for-nedlagte-enheder/midtjylland/omraadeplaner/moensted-kalkgruber/ )