Naturbevarelse
frontbanner.jpg

Naturbevarelse

Mønsted Kalkgruber er en del af et Natura 2000-område, som skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter i EU-landene. Derfor gør vi en aktiv indsat for at: 

  • beskytte området mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i området. 
  • sikre eller genoprette naturen i området.  

Grundlaget for indsatsen er Natura 2000-planerne. (link)